FLOS

I början av 60-talet startade Flos sitt äventyr i Murano, Italien, och idén var att producera modern belysning som inte kunde kopplas till den rådande amerikanska konsumtionskulturen. Flos lyckades genom att bygga, på ett okomplicerat sätt, och med knappa medel, en designkultur som skulle bli en förebild för världen, inklusive amerikaner.

"We write the future, reading our past and expressing the present, in a continuity of positive challenges and bold choices that have shaped our image and identity."

I över femtio år har Flos designat föremål av ljus och ljusspridare på generationer av drömmar. Med en stor formell variation, i alla dess möjliga former så har Flos med innovation, kvalitet och prestanda en världsledande ställning inom belysning. Flos ser ljus som substansen för att uttrycka nya idéer och upplysande outforskade känslor och genom att lita på intuition har de lyckats att skapa produkter som blivit ikoner, etablerat nya typologier och innovativa arketyper.

De har ett utpräglat sätt att experimentera, och det öppnar vägar för att använda revolutionerande material, som i det förflutna med Cocoon, högteknologiska lösningar, idag representerad av OLED.

Vågad och nyskapande design vars popularitet består. Flos belysning är anmärkningsvärd och spektakulär. Genom samarbete med några av världens mest framstående designers, så som Philippe Starck, Patricia Urquiola, Marcel Wanders, Jasper Morrison, så borgar man för en fortsatt högintressant produktutveckling.